Grote Kees de Kort Kinderbijbel

Kees de Kort

Korte, bondige, beschrijvende tekst met eenvoudig woordgebruik bij sprekende illustraties. Het gebruik van de tegenwoordige tijd maakt de tekst fris en levendig. Twaalf pagina’s per verhaal met vier tot veertien regels per pagina. De tekst blijft dicht bij de grondtekst van de Bijbel. De bijbelverhalen worden beknopt weergegeven en eindigen met een lied. Er wordt geen uitleg of interpretatie aan de verhalen toegevoegd.

Deze kinderbijbel is een nieuwe uitgave van veertien verhalen van de Kijkbijbel.
In deze kinderbijbel is een cd opgenomen met het gezongen lied van ieder verhaal, dat ook staat afgedrukt met tekst, muzieknoten en akkoorden. Ook staan er negen ingesproken verhalen op.