ring serenity prayer

Ring serenity prayer

RVS ring met onderstaande tekst:

 

God grant me the serenity
to accept the things I cannot change;
courage to change the things I can;
and wisdom to know the difference.

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen;
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen;
en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.